Back to All Events

Miyamoto Shihan a Milano


Seminario con Miyamoto Shihan a Milano

Luogo
Ronin Dojo
Via Savonarola, 19 - Monza (15 minuti da Milano)

Diretto da
Miyamoto Tsuruzu Shihan (8° dan Aikikai Honbu Dojo Tokyo)

Organizzatore
Aikikai Milano

Per maggiori informazioni
In arrivo prossimamente